Brussel Mobiliteit begeleidt de gemeenten bij de uitvoering van hun fietsactieplan

Dankzij een proefproject met vijf gemeenten werden concrete stappen gezet in het plaatselijk beleid om fietsen in Brussel te bevorderen.

f580 marquage-vélo-SUL.jpg

Wat is Coaching Bypad?

Het Brussels hoofdstedelijk gewest analyseert regelmatig zijn fietsbeleid: met Bypad (Bicycle Policy Audit) kan de kwaliteit van de acties in verband met fietsmobiliteit met alle actoren samen geëvalueerd worden.

De conclusies van de audit van 2018? Het fietsbeleid in Brussel evolueert maar het blijft ​ te losstaand doordat het een zaak is ​ van een beperkt aantal mensen en verkozenen. Het fietsbeleid moet systematischer en ​ een zaak van iedereen worden.

Minister Elke Van Den Brandt Met 2/3 van de verplaatsingen korter dan 5 km, is de fiets een bijzonder geschikt en efficiënt vervoermiddel in Brussel. Jammer genoeg worden tal van mensen afgeremd door een onveiligheidsgevoel, zwarte punten op hun traject, onvoldoende plaats in appartementen om een fiets te stallen, diefstal... Een goede samenwerking met de gemeenten en een intelligent fietsbeleid kunnen deze moeilijkheden overwinnen. ​ Meer mensen op de fiets betekent een vlottere, gezondere, veiligere en aangenamere stad. Laat ons er samen voor gaan!

Zoals het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move aanbeveelt, komt het erop aan de fiets in de kern van het gewestelijk mobiliteitsbeleid te plaatsen. Brussel Mobiliteit organiseert meermaals per jaar een Bypad Forum, een platform waar de 19 gemeenten elkaar kunnen ontmoeten en ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen met als doel de dynamiek van het fietsbeleid te onderhouden.

Parallel hiermee stelt Brussel Mobiliteit de gemeenten een coaching voor, en dit in samenwerking met studiebureau Tridée en de vzw Pro Velo. Het komt erop neer om de belangrijkste en prioritaire kortetermijndoelstellingen voor de fiets te selecteren uit het gemeentelijk fietsplan.

In 2019 was er een proefproject ​ in vijf gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Koekelberg, Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe. In 2020 kunnen vijf andere gemeenten deze begeleiding krijgen.

De plaatselijke prioriteiten voor 2020-2021

Anderlecht legt de prioriteit op infrastructuur en verkeersveiligheid: Om fietsen gemakkelijker en aangenamer te maken, wil de gemeente de snelheidsbeperkingen doen naleven door automobilisten (onder meer door de zones 30 zichtbaarder te maken), haar fietsroutes beter markeren, fietsstraten inrichten in straten waar vandaag al druk gefietst wordt en meer beveiligde en onbeveiligde fietsenstallingen voorzien in de openbare ruimte bevestigt schepen Suzanne Müller-Hübsch. Met verschillende projecten (repair cafés in scholen, verwelkomingsfietstochten voor nieuwe inwoners...) wil de gemeente de bewoners ook aanmoedigen om ​ vaker de fiets te nemen.

Koekelberg denkt, samen met Brussel Mobiliteit, na over afgescheiden fietspaden op de grote assen, ontwikkelt buurtfietsparkings en verhoogt het aantal fietsnietjes. De gemeente zet ook in op de invoering van het Fietsbrevet in scholen die er niet aan deelnemen. We hadden al een fietsactieplan, maar het ontbrak ons aan een goed instrument om het uit te voeren. Nu zijn we in staat om duidelijke prioriteiten te bepalen, zodat we geleidelijk kunnen evolueren van een gemeente waar men alleen maar naar het werk fietst naar een gemeente waar men veilig en comfortabel met de kinderen naar de plaatselijke bakker durft fietsen. Daarom willen we eerst fietsstraten inrichten en meer parkeerplaatsen voor fietsers creëren, verduidelijkt schepen Marie Bijnens.

In Sint-Gillis liggen verschillende inrichtinsgprojecten op de tafel licht schepen Catherine Morenville toe. De gemeente bereidt haar eerste gemeentelijke fietsroute voor met de invoering van vijf fietsstraten tegen eind 2019 en een tiental andere volgend jaar, en dit in overleg met de fietscommissie die de gemeente opgericht heeft. Om het fietsen aan te moedigen zetten we ook andere acties op: de velotheek waar scholen uit de gemeente fietsen kunnen lenen wordt uitgebreid, net als het opleidingsaanbod om kinderen te leren rijden in het verkeer. We zoeken ook verder naar plaatsen voor beveiligde buurtfietsparkings en de aankoop van elektrische bakfietsen, als vervanging van de wagens, vervolledigt geleidelijk de voertuigenvloot van de gemeente.

Sint-Pieters-Woluwe zal de verkeersborden B22 - B23, die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten door rood te rijden, veralgemenen en wil, samen met Brussel Mobiliteit, het gewestelijke fietsroutenetwerk veiliger maken. Een andere prioriteit ligt in meer fietsparkings in scholen en aan belangrijke metrostations. De gemeente moedigt de scholen ook aan om in te stappen in het Fietsbrevet door dit op te nemen in het leerplan.

Brussel-stad zet in op de ontwikkeling van een zone 30 met het oog op kalmere wijken, op de inrichting van beveiligde fietspaden en op de grootschalige plaatsing van fietsnietjes en fietsboxen. De gemeente wil ook de politieaanwezigheid versterken om de verkeersveiligheid te verhogen en het fietsgebruik bij evenementen promoten. Dit actieplan is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met het gewest. Dankzij deze samenwerking konden we ons actieplan ​ omzetten in concrete en realiseerbare maatregelen, besluit schepen Bart Dhondt.

Om meer te weten over Bypad.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Contact

Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

0800 94 001

[email protected]

mobilite-mobiliteit.brussels