Skip to Content
Brussel Stad 30 - stand van zaken en vooruitzichten!

Brussel Stad 30 - stand van zaken en vooruitzichten!

Sinds 1 januari 2021 geldt 30 km/u als algemene regel in de straten van de hoofdstad. Een paar maanden na deze ingrijpende wijziging maakte Brussel Mobiliteit een eerste positieve balans over het naleven van de maatregel en de daling van het aantal ongevallen. Hoe is de situatie vandaag?

De balans van de eerste zes maanden van 2021 bevestigen de eerste trends, meer bepaald met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid.

Minister van Mobiliteit en Verkeerveiligheid Elke Van den Brandt: "We beginnen het stilaan te zien: Stad 30 wérkt. Het gaat nog steeds om een tussentijdse evaluatie in een ongewone periode, en het zal nog vele maanden en jaren fel moeten verbeteren, maar vooral de daling van het aantal doden en zwaargewonden toont dat het de goede kant op gaat. Accidenten aan een lagere snelheid eisen een minder hoge tol. Dat weten we, en dat zien we nu ook in de cijfers. Een kleine inspanning van bestuurders zorgt voor gewonnen levens en bespaarde miserie, dag na dag."

Minder ernstige ongevallen

Het eerste verwachte voordeel van de Stad 30 was duidelijk een verbetering van de verkeersveiligheid. En dit is nog steeds het geval! Een analyse van de jongste verkeersveiligheidsbarometer geeft een zeer positief beeld: minder ongevallen, minder zwaargewonden en minder doden! De categorie gebruikers waarvoor de daling van het aantal ongevallen het grootst is, is die van de inzittenden van auto's.

Om voor de hand liggende redenen die verband houden met de lockdown tussen maart en mei 2020, vergelijken we de cijfers voor de eerste helft van 2021 met het gemiddelde van de jaren 2016-2020 en dan zien we een daling met 20% van het aantal ongevallen in Brussel.

Story image

De daling van het aantal zwaar gewonden / doden is nog duidelijker: -25%! Er waren nog nooit zo weinig ernstige ongevallen, zelfs niet in 2002 met de lockdown.

Story image

Uit de analyse van de gewonden per vervoermiddel, blijkt een daling van het aantal gewonden voor alle categorieën weggebruikers, behalve voor fietsers. Dit moet uiteraard worden gezien in het kader van de explosieve groei van het aantal nieuwe fietsers de voorbije twee jaar in Brussel.

Story image

Impact op de levenskwaliteit? Bemoedigende metingen voor geluidsoverlast.

Overschakelen van 50 naar 30 km/u vermindert geluidsoverlast door verkeer met de helft. Tussen 2,5 en 3,9 dB(A), afhankelijk van het soort wegdek. Metingen door Leefmilieu Brussel lijken deze hypothese te bevestigen. Dat blijkt uit de vergelijking van twee 'voorbeeldwegen', de Waversesteenweg en de Havenlaan, die beide tussen 2017 (referentiejaar - geluidskaarten) en 2021teruggebracht werden tot 30 km/u.  Daar stelt Leefmilieu Brussel  voor de algemene gewogen indicator op 24 uur, verschillen vast: Lden van  -1,7 dB(A) tot  3,3dB(A)  Lden, wat de levenskwaliteit van de omwonenden merkbaar verbetert.

Minister van Leefmilieu Alain Maron: "Lawaai is een grote zorg voor de Brusselaars. Het houdt vooral verband met het wegvervoer en heeft een grote invloed op onze gezondheid. Uit de studies die Leefmilieu Brussel de voorbije maanden op onze wegen heeft uitgevoerd, blijkt dat het afremmen van het verkeer een sleutelelement is om de levenskwaliteit van de inwoners van onze stad te verbeteren en dat 30 km/u een belangrijke hefboom is om dit te bereiken."

Nu betere controle en minder tolerantie voor snelheidsovertredingen!

Tijdens de tussentijdse balans van de lente van 2021, werd een zichtbare en gestage daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen gemeten, of de snelheid er nu beperkt was tot 30 of 50 km/u. De gemiddelde snelheden lijken zich op deze lagere niveaus te handhaven.

Het blijft essentieel om de weggebruikers te informeren over de standaard snelheidsbeperking van 30 km/u en om de automobilisten te blijven controleren! Brussel Mobiliteit heeft onlangs de betrokken partijen (parket, gemeenten, politiezones) samengebracht en overeenkomsten ondertekend voor de plaatsing van 12 nieuwe flitspalen (1 trajectcontrole en 11 vaste camera's) in twee politiezones: de zone Brussel-West en de zone Zuid.

Bovendien zal de oprichting van het nieuwe federale parket, zoals onlangs aangekondigd door de minister van Justitie, geleidelijk leiden tot een drastische vermindering van de tolerantie ten aanzien van snelheidsovertredingen in de Stad 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel