Eén jaar Stad 30

Op 1 januari 2021 werd 30 km/u de algemene regel in de straten van de hoofdstad. Wat is, een jaar na deze grote verandering, het resultaat op het vlak van verkeersveiligheid en levenskwaliteit in de stad?

De resultaten van dit eerste jaar "Stad 30" in Brussel zijn in vele opzichten positief: een lagere gemiddelde snelheid zonder toename van de reistijd, daling van het aantal en de ernst van ongevallen en minder geluidsoverlast. De gedetailleerde resultaten staan hieronder. Uiteraard werd rekening gehouden met de specifieke coronacontext om de indicatoren objectief te kunnen meten.

Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid: "Nu de zone 30 een jaar in voege is, kunnen we met wat meer zekerheid conclusies trekken. De snelheid neemt af op alle wegen, en ook de geluidsoverlast vermindert. ​ Verkeersongelukken komen minder vaak voor en zijn beduidend minder ernstig. Met een halvering van het aantal dodelijke slachtoffers zitten we op koers voor Vision Zero. Maar het werk is nog niet af. We blijven de infrastructuur aanpassen en investeren in snelheidscontrole. Ons doel blijft nul doden en zwaargewonden in het Brusselse verkeer."

Eerste vaststelling: overal in Brussel daalt de gemiddelde snelheid

Het samenleggen van de gegevens van de snelheidscontroles die plaatsvonden van januari tot eind november 2021, toont een zichtbare en onafgebroken daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen, of de snelheid er nu beperkt is tot 30 km/u of tot 50 km/u.

 

Gemiddelde snelheid bij snelheidscontroles met LIDAR-camera's
Gemiddelde snelheid bij snelheidscontroles met LIDAR-camera's

De snelheidsbeperkingen worden ook steeds beter nageleefd. In 2020 reed 10,4% van de voertuigen te snel op straten waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u. ​ In 2021 was dit gezakt tot 8%, een aanzienlijke verbetering omdat nu op meer straten een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt, onder meer op een aantal belangrijke hoofdwegen waar vroeger 50 km/u gereden mocht worden zoals de Gentsesteenweg, de Leuvensesteenweg, de Brugmannlaan enz.

Toch heeft deze lagere gemiddelde snelheid heeft geen betekenisvolle gevolgen voor de reistijden. Deze bleven op elke gemeten route min of meer stabiel, ongeacht het tijdstip (spits- of daluren).

Gemiddelde mediane rijtijd over 12 Brusselse trajecten
Gemiddelde mediane rijtijd over 12 Brusselse trajecten

Kristof De Mesmaeker, Directeur bij Brussel Mobliteit: "Om automobilisten te blijven aanmoedigen zich aan de snelheidsbeperkingen te houden, maar vooral om het risico op ongevallen op gevoelige plaatsen te verminderen, zetten we ons programma voor de plaatsing van flitspalen verder."

Tegen begin februari zullen 28 nieuwe vaste flitspalen de bestaande 90 exemplaren aanvullen. Vandaag telt Brussel zes trajectcontroles en het is de bedoeling om er binnenkort een bijkomende in gebruik te nemen op de Gentsesteenweg. Tegelijk wordt gewerkt aan de plaatsing van 50 preventieve radars.

Tweede vaststelling: minder en minder ernstige ongevallen

Het belangrijkste verwachte voordeel van de Stad 30 was duidelijk een verbetering van de verkeersveiligheid en op dit punt worden de resultaten van de eerste maanden van 2021 bevestigd. Uit de cijfers blijkt een daling van het aantal overleden en gewonde verkeersslachtoffers.

Absolute cijfers van het aantal ter plaatse overleden (blauw) en zwaar gewonde (oranje) slachtoffers van ongevallen tijdens de eerste negen maanden van het jaar (evolutie sinds 2017)
Absolute cijfers van het aantal ter plaatse overleden (blauw) en zwaar gewonde (oranje) slachtoffers van ongevallen tijdens de eerste negen maanden van het jaar (evolutie sinds 2017)

Derde vaststelling: Stad 30 beperkt de geluidsoverlast en verbetert de levenskwaliteit in de stad

De omschakeling van 50 naar 30 km/u vermindert de lawaaioverlast van het wegverkeer in sommige gevallen met meer dan de helft. Leefmilieu Brussel stelt vast dat het geluidsniveau daalt van 1,5 tot 4,8 dB(A), en dit afhankelijk van de periode, de plaats, het soort verkeer en het wegdek. Dit is meer dan verwacht! De grootste verschillen doen zich 's nachts voor, op de Waversesteenweg in Oudergem en op de Havenlaan in Brussel-Stad. Verrassender is dezelfde vaststelling op de Keizer Karellaan in Ganshoren, toch een zeer drukke verkeersas waar de maximumsnelheid van 50 km/u behouden bleef. Deze straat profiteert dus van de snelheidsverlaging in de omliggende straten. Een goede zaak voor de nachtrust van de omwonenden!

Ook het deel van de bevolking dat blootgesteld wordt aan geluidsniveaus boven de drempelwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie neemt af. De daling schommelt van 10% op de Keizer Karellaan tot 19% op de Waversesteenweg 's nachts.

Marie Poupé, geluidsdeskundige bij Leefmilieu Brussel: "Een rustige stad creëren is essentieel voor het welzijn van de Brusselaars, maar ook voor hun gezondheid. Het wegverkeer is de belangrijkste geluidsbron in de hoofdstad, en lawaaihinder is, na de luchtkwaliteit, de tweede belangrijkste milieu-oorzaak van morbiditeit. Wie te veel blootgesteld wordt aan lawaai kan last krijgen van gehoorproblemen, slapeloosheid, leer- en concentratiestoornissen en loopt meer risico op cardiovasculaire aandoeningen. Geluidsoverlast is dus een probleem van de volksgezondheid en Stad 30 is een belangrijke hefboom om de situatie te verbeteren."

Vierde vaststelling: Brussel verandert met talrijke kleinere veiligheidsprojecten

Brussel Mobiliteit heeft het voorbije jaar tal van kleine infrastructuurwerken uitgevoerd om de snelheid fysiek te verlagen en kruispunten veiliger te maken: Berlijnse kussens, uitstulpingen aan de stoepen, verhoogde zebrapaden, smallere rijstroken enz.

Enkele voorbeelden: markeringen en Berlijnse kussens op de Van Haelenlaan, de Albertlaan, de Pleinlaan en de Terhulpsesteenweg, beveiliging van het kruispunt van de Milcampslaan met de Leuvensesteenweg, test van het afsluiten van de Broustinlaan aan de Landsroemlaan enz.

Verhoogd zebrapad op de Leuvensesteenweg
Verhoogd zebrapad op de Leuvensesteenweg

Perscontact

  • Brussel Mobiliteit: Inge Paemen 0499 966 305
  • Leefmilieu Brussel: Pascale Hourman 0490 52 37 89

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Neem contact op met

Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

0800 94 001

mobiliteit@gob.brussels

mobilite-mobiliteit.brussels