Skip to Content
Fix My Street houdt nu meer rekenschap met voetgangers en het verbeteren van de toegankelijkheid

Fix My Street houdt nu meer rekenschap met voetgangers en het verbeteren van de toegankelijkheid

Met de app Fix My Street kunnen voetgangers en minder mobiele personen hun specifieke problemen melden.

Het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move maakt van voetgangers een prioriteit, onder meer door een PLUS- en COMFORT-netwerk te definiëren die aan verschillende kwaliteitscriteria moeten voldoen.

Met het oog op de uitvoering van dit plan heeft Brussel Mobiliteit de stoepen langs de hoofdwegen onderzocht. De resultaten daarvan vormden de basis voor de start van de renovatie van aaneengesloten stoepdelen. Het doel is de openbare ruimte voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, meer bepaald voor minder mobiele personen, onder meer door stoepranden te verlagen en blindegeleidetegels te plaatsen. In 2022 voorziet Brussel Mobiliteit een honderdtal kruispunten aan te passen.

Naast dit proactieve infrastructuurprogramma, wil het gewest het ook makkelijker maken om specifieke problemen te meldenwaar voetgangers, vooral die met beperkte mobiliteit, mee te kampen hebben.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "Het is een kwestie van gelijkheid: de straat is van iedereen. Iedereen moet voetganger kunnen zijn, ook wie slecht te been is, een kinderkoets voortduwt, in een rolstoel zit of blind of slechtziend is... Door Fix My Street aan te passen kunnen de gewestelijke en gemeentelijke diensten proactiever handelen bij toegankelijkheidsproblemen en daar ben ik erg blij mee."

Daarom hebben Brussel Mobiliteit en het CIBG (Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Fix My Street uitgebreid. Zo kan de bevolking nu problemen in de openbare ruimte (verlichting, markeringen, straatmeubilair, sluikstorten, signalisatie, enz.) melden. Daardoor kunnen nu ook problemen in verband met het geluidssignaal aan verkeerslichten, blindegeleidetegels, te hoge stoepranden en andere ongemakken voor voetgangers gemeld worden. Dankzij deze meldingen kan Brussel Mobiliteit haar interventieprogramma aanvullen.

Dimitri Strobbe, Directeur Onderhoud Brussel Mobiliteit : "Het doel is de openbare ruimte voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, meer bepaald voor minder mobiele personen, onder meer door stoepranden te verlagen en blindegeleidetegels te plaatsen."

Story image

Mathieu Angelo, Directeur van  CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles): "We zijn tevreden dat de vraag van de verenigingen werd gehoord en dat toegankelijkheid toegevoegd werd aan Fix My Street. De bevolking heeft een belangrijke rol in het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte door hindernissen en moeilijkheden die ze ondervinden te melden. Het Gewest past het hulpmiddel hiervoor aan en dat is een uitstekende zaak. Het is dan aan de wegbeheerders om de problemen zo snel mogelijk op te lossen om het dagelijks leven van minder mobiele personen te verbeteren."

Persmoment

Op maandag 13 december wordt om 11u15 een persmoment gepland op Simon Bolivarplein (Noordstation) in aanwezigheid van minister Elke Van den Brandt en Mathieu Angelo en Nino Peeters van CAWaB. Er kunnen beelden gemaakt worden van toegankelijkheid voor minder mobiele personen en interviews afgenomen worden.  

----

Over Fix My Street...

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelde het Fix My Street-platform om de bevolking de kans te bieden problemen in de openbare ruimte te melden, maar ook om informatie te krijgen over de opvolging ervan. Dankzij Fix My Street krijgen de diensten bevoegd voor het wegenonderhoud rechtstreeks informatie over het probleem en kunnen ze zich organiseren om het zo goed mogelijk te verhelpen, afhankelijk van de aard, omvang en dringendheid ervan.

In 2020 werden 70.000 incidenten gemeld en afgehandeld via Fix My Street.

Het CIBG heeft de website van Fix My Street digitaal toegankelijk gemaakt (Any Surfer-certificaat) en werkt aan een update van de app.

foto > copyright CAWaB

 

 

 

 

 

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel