Het einde van de A12 omgevormd tot stadsboulevard

Brussel Mobiliteit heeft zopas een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor een ambitieus project dat de 'snelweg'-ruimte wil omvormen tot een multimodale en groene ruimte en daar hebben zowel alle weggebruikers als de omwonenden baat bij.

Het project Parkway 21 gaat over de herstructurering van de R21 in Laken/Neder-over-Heembeek door de A12-autosnelweg om te vormen tot stadsboulevard. Het project beslaat de 3 km tussen de gewestgrens en het kanaal ter hoogte van Van Praet. De ambitie is deze belangrijke verkeersas te integreren in de stedelijke omgeving, de levenskwaliteit voor de buurtbewoners te verbeteren en de zachte mobiliteit aan te moedigen. Dit project past dus perfect in de filosofie van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "We starten met de heraanleg van de invalswegen van Brussel. We transformeren autosnelwegen tot intermodale stadsboulevards: vlot en bereikbaar voor alle modi, groener en leefbaarder voor alle bewoners. De A12 wordt zo een groene, vlotte en leefbare toegangspoort voor iedereen."

“Dit past in de “10-minutenstad”, een project waarmee we in elke buurt zorgen voor collectieve voorzieningen zoals scholen, kinderdagverblijven, openbaar vervoer, culturele centra, sportzalen, enz. Hier is het de bedoeling de gezinnen meer ontspanningsruimte te bieden. Dankzij de reorganisatie van de wegen, worden de groene ruimtes veel beter bereikbaar voor de bewoners en daalt tegelijk de overlast van het autoverkeer”, voegt Brussels burgemeester Philippe Close eraan toe.

De rijweg wordt aangepast en zal plaats maken voor een gemengde ruimte die langs de woonwijken van Neder-Over-Heembeek loopt en de parken van Laken verbindt tot een bijna ononderbroken groene ruimte.

De pluspunten van het project:

  • inrichting van met elkaar verbonden groene zones die toegankelijk zijn voor het publiek (voordien waren de ruimtes tussen beide rijrichtingen verloren omdat ze onbereikbaar en versnipperd waren),
  • aanleg van een volledige fietssnelweg (verbinding met het fiets-GEN) dankzij een brug aan de rotonde en een fietsroute op een doorlopende groene as,
  • behoud van de autobereikbaarheid en de doorstroming met minder geluidsoverlast dankzij de nieuwe inrichting (lagere snelheid, verwijderen van verkeerslichten),
  • optimale aansluiting op de toekomstige tramlijn naar Neder-over-Heembeek, haltes bereikbaar voor minder mobiele personen.

Hugues Convent, projectleider binnen Brussel Mobiliteit: "In cijfers gaat het om meer dan 14 hectare die rechtstreeks herwonnen worden door ze om te vormen tot een groene ruimte die zich uitstrekt over 3 kilometer en zeer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Met het oog op een meer stedelijke inrichting wordt het aantal rijstroken beperkt en het wegverkeer zal er toch vlotter verlopen."

Dit project wordt uiteraard gecoördineerd en vormt daardoor een aanvulling op het MIVB-project voor de toekomstige tramlijn 10 in Neder-over-Heembeek waarover het openbaar onderzoek binnenkort van start gaat.

Volgende stappen

Urban Brussels zal de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning nu ten gronde analyseren. Daarna worden de data van het openbaar onderzoek en de overlegcommissie bepaald. Na afloop hiervan, zal Urban een advies formuleren en eventuele voorwaarden opleggen waaraan het project moet voldoen. ​

Het project is hieronder (momenteel alleen in het Frans) te raadplegen.

Note descriptive Parkway21.pdf

PDF - 51 Mb

Inge Paemen

Woordvoerder

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Contact

Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

0800 94 001

[email protected]

mobilite-mobiliteit.brussels