Skip to Content
Kies zelf welk kunstwerk de premetrotunnel aan de Reyerslaan zal verfraaien

Kies zelf welk kunstwerk de premetrotunnel aan de Reyerslaan zal verfraaien

Brussel Mobiliteit, de MIVB en de gemeente Schaarbeek nodigen de bewoners van de Reyerswijk en de reizigers op tramlijnen 7 en 25 uit om kennis te maken met de artistieke projecten ingediend voor de premetrotunnel en hun persoonlijke voorkeur te geven.

Na de projecten in de stations Lemonnier en Simonis, hebben Brussel Mobiliteit en de MIVB, samen met de gemeente Schaarbeek, een aantal maanden terug een oproep gelanceerd waarbij kunstenaars een project konden indienden voor de verfraaiing van de tunnelmond van de premetrotunnel aan de Auguste Reyerslaan tussen Diamant en het Meiserplein.

Tunnelmonden zijn de hellingen waarlangs de trams van de boven- naar de ondergrond kunnen rijden. Het doel van de oproep bestaat erin deze "verloren" ruimtes optimaal te benutten en ze beter te integreren in de stedelijke en landschappelijke omgeving.

In een aantal weken tijd werden 15 projecten ingediend bij het Gewest. Een comité van specialisten voerde een preselectie uit op basis van een eental criteria zoals de haalbaarheid, de uitvoeringstechniek, de artistieke kwaliteit, de contextualisering van het voorgestelde artistieke project, enz.

Dit zijn de drie geselecteerde voorstellen waarover gestemd kan worden

Project 1:

GASPARD RYELANDT & MARIE MAHLER, Collectief Cuistax

Project 2 : PAROLE, Kunstenaar & CAMILO PAEZ, Architect

Project 3 : ELLEN DE VOS, Kunstenares

Hoe stemmen?

  • Online vanaf 27 augustus tot 3 september om12u00 via Brussel Mobiliteit waar de link naar de stemmodule staat. Elke project wordt er ook beschreven en geïllustreerd.
  • Om de digitale kloof te overbruggen, kan wie dit wenst zijn of haar voorkeur ook telefonisch doorgeven aan Brussel Mobiliteit via het gratis nummer 0800 94 001.

Na het afsluiten van de stemming, zullen Brussel Mobiliteit en de MIVB samenwerken met de kunstenaars om het project deze herfst uit te voeren.

 

 

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel