Skip to Content
Naar school zonder ongevallen!

Naar school zonder ongevallen!

Het nieuwe schooljaar gaat van start! Net als elk jaar organiseert Brussel Mobiliteit samen met de politiezones, Actie Boekentas, een sensibiliseringsactie voor de Brusselse leerlingen.

Tussen 2017 en 2019 raakten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 220 kinderen en jongeren betrokken bij een ongeval op weg naar school. Slechts 5% van deze ongevallen gebeurde in de onmiddellijke schoolomgeving. Het is dus essentieel dat ouders en kinderen zich bewust zijn over hoe zich correct te gedragen over het hele traject van de woon-schoolverplaatsing.

Via de website Actie Boekentas krijgen kinderen toegang tot advies in animativorm en interactieve educatieve spelletjes over de verschillende verplaatsingswijzen. De website biedt ook praktische hulpmiddelen voor leerkrachten en ouders:

  • didactische fiches voor leerkrachten met voorstellen voor activiteiten om het thema verkeersveiligheid gemakkelijk te integreren in de lessen, aangepast aan de leerlingen van lagere school;
  • advies voor ouders over hoe zij hun kind(eren) kunnen helpen bij het aanleren van verkeersveiligheid voor alle verplaatsingswijzen (te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer).

Voor Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid "spelen scholen een belangrijke rol om kinderen en jongeren op te voeden tot verantwoordelijke weggebruikers. Door de schoolomgeving veiliger te maken en door veiligheidsadvies te geven aan leerlingen en hun ouders, ontstaat een positief sneeuwbaleffect: meer ouders laten hun kind(eren) met een gerust hart te voet of met de fiets gaan. Daardoor worden meer kinderen actief op traject naar school en dat is goed voor hun zelfstandigheid, gezondheid en concentratievermogen."

Dit jaar ontvangen de scholen een poster met de belangrijkste verkeersborden die een kind op weg naar school kan tegenkomen.

Actie_Boekentas_Poster.pdf 16 MB

NIEUW! Actie Boekentas richt zich dit jaar ook tot middelbare scholen met een apart luik op de website met pedagogische hulpmiddelen aangepast aan tieners. Middelbare scholen spelen immers een essentiële rol bij de voorbereiding van jongeren tot verantwoordelijke weggebruikers.

Daarom heeft Brussel Mobiliteit nieuwe instrumenten ontwikkeld voor leerlingen van het secundair onderwijs, zoals video's om de discussie op gang te helpen over drie thema's: te snel rijden, rijden onder invloed en afleiding.

 

 

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel