Skip to Content
Rijbewijzen: geldigheid documenten opnieuw verlengd en Brusselse EHBO-opleiding aangepast

Rijbewijzen: geldigheid documenten opnieuw verlengd en Brusselse EHBO-opleiding aangepast

Door de coronacrisis moesten heel wat kandidaten die hun rijbewijs wilden halen het nodige geduld aan de dag leggen. Vooral de EHBO-opleiding en het praktisch rijexamen op de weg zorgde voor lange wachttijden.

Voor de EHBO-opleiding hebben Brussel Mobiliteit en het Rode Kruis een oplossing uitgewerkt om de wachttijden in te korten.

Wie in Brussel een rijbewijs wil halen, moet voor het afleggen van de risicoperceptietest een gratis EHBO-opleiding volgen. Dat kan onmiddellijk na het slagen voor het theoretisch examen. Een eerste, deel van de opleiding verloopt online, een tweede vindt plaats in de lokalen van het Rode Kruis. Het is precies dit tweede deel van de praktijkopleiding die wachttijden veroorzaakt: er was een tekort aan geschikte lokalen om de afstandsregels te kunnen naleven en er waren onvoldoende begeleiders om de vertragingen op te vangen.

Om de wachttijd voor de EHBO-opleiding in te korten, hebben Brussel Mobiliteit en het Rode Kruis nu beslist om deze opleiding enigszins aan te passen. Vanaf 27 september wordt de duur van de online opleiding verlengd van 1u naar 1u30 en die van het fysieke deel ingekort van 2u naar 1u30. De totale duur van de EHBO-opleiding verandert dus niet. Het online gedeelte bestaat uit video-tutorials over eerste hulp-interventies die concreet toegepast worden tijdens de opleiding ter plaatse.

Praktisch

  • Inschrijven kan vanaf 27 september
  • Wie al op de wachtlijst staat ontvangt een e-mail

Wie denkt recht te hebben op een vrijstelling moet dit aanvragen bij Brussel Mobiliteit met een bewijs van de gevolgde opleiding

Praktijkexamen

Voor het praktijkexamen is het moeilijker om een oplossing te vinden: het aantal examinatoren is beperkt en de opleiding van nieuwe examinatoren neemt veel tijd in beslag. Daarom werd beslist om de geldigheid van de documenten nog een laatste keer te verlengen.

  • Documenten die vervallen tussen 13 maart 2020 en 30 september 2021: geldigheid verlengd tot 31 december 2021
  • Documenten die vervallen tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021: geldigheid verlengd tot en met 31 maart 2022

Meer informatie

 

 

Over Brussel Mobiliteit

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor de bepaling van de mobiliteitsstrategieën, de verkeersveiligheid, de projecten voor inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, de taxi's en de gewestelijke eigendommen.

Brussel Mobiliteit vervult dus essentiële opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit binnen het gewest en zijn duurzame en harmonieuze ontwikkeling.

Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel